преглед

на търг

5600-2176

Търг 5600-2176 - ДГС ТРОЯН

Обект No. 1710-2

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бб, чб

Дървесина (м³): Едра: 158, Средна: 93, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 0

Общо: 251м³

Начална цена: 19222.00 лв.

Стъпка: 390 лв.

Гаранция: 961 лв.

Първа дата: 06.02.2017, 11:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване