Уважаеми участници в електронни търгове,

Уведомяваме Ви, че във връзка с обявеното извънредно положение, всички обявени електронни търгове се отлагат до второ нареждане.

Допълнително ще получите известия на електронната си поща при обявяването на нови дати за провеждането на процедурите.

Благодарим за разбирането!

преглед

на търг

5600-2176

Търг 5600-2176 - ДГС ТРОЯН

Обект No. 1710-2

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бб, чб

Дървесина (м³): Едра: 158, Средна: 93, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 0

Общо: 251м³

Начална цена: 19222.00 лв.

Стъпка: 390 лв.

Гаранция: 961 лв.

Първа дата: 06.02.2017, 11:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване