преглед

на търг

2260-2175

Търг 2260-2175 - ДГС СВОГЕ

Обект No. 17107

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бб, чб

Дървесина (м³): Едра: 100, Средна: 183, Дребна: 19

Дърва (м³): За огрев: 227, ОЗМ: 0

Общо: 529м³

Начална цена: 29460.00 лв.

Стъпка: 883 лв.

Гаранция: 1473 лв.

Първа дата: 09.02.2017, 10:45

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване