преглед

на търг

5940-2174

Търг 5940-2174 - ДГС НИКОПОЛ

Обект No. 1701-1

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: тп

Дървесина (м³): Едра: 1373, Средна: 55, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 0

Общо: 1428м³

Начална цена: 90104.00 лв.

Стъпка: 2703 лв.

Гаранция: 4505 лв.

Първа дата: 06.02.2017, 13:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Договор

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване