преглед

на търг

2240-3821

Търг 2240-3821 - ДГС ГОДЕЧ

Обект No. 1927ст

Дата на публикуване: 21.03.2019

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: см, бк

Дървесина (м³): Едра: 39, Средна: 61, Дребна: 14

Дърва (м³): За огрев: 46, ОЗМ: 0

Общо: 160м³

Начална цена: 7217.00 лв.

Стъпка: 72 лв.

Гаранция: 360 лв.

Първа дата: 16.04.2019, 09:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

21.03.2019

Документация за провеждане на търг

21.03.2019

Проекто-договор

21.03.2019

Протокол от проведен търг

17.04.2019

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

21.03.2019

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

17.04.2019