преглед

на търг

2240-3820

Търг 2240-3820 - ДГС ГОДЕЧ

Обект No. 1926ст

Дата на публикуване: 21.03.2019

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб, бк

Дървесина (м³): Едра: 183, Средна: 34, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 151, ОЗМ: 4

Общо: 372м³

Начална цена: 19614.00 лв.

Стъпка: 196 лв.

Гаранция: 980 лв.

Първа дата: 16.04.2019, 09:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

21.03.2019

Документация за провеждане на търг

21.03.2019

Проекто-договор

21.03.2019

Протокол от проведен търг

17.04.2019

Договор

08.05.2019

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

21.03.2019

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

17.04.2019