преглед

на търг

5500-3819

Търг 5500-3819 - ДГС ЛОВЕЧ

Обект No. 1909

Дата на публикуване: 21.03.2019

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бл, цр, гбр, мжд, срлп

Дървесина (м³): Едра: 212, Средна: 188, Дребна: 2

Дърва (м³): За огрев: 1698, ОЗМ: 0

Общо: 2100м³

Начална цена: 100491.00 лв.

Стъпка: 2100 лв.

Гаранция: 5025 лв.

Първа дата: 16.04.2019, 09:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

21.03.2019

Документация за провеждане на търг

21.03.2019

Проекто-договор

21.03.2019

Протокол от проведен търг

17.04.2019

Договор

07.05.2019

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

21.03.2019

Допълнителен документ

30.12.2019

Допълнителен документ

27.01.2020

Допълнителен документ

01.07.2020

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

17.04.2019