преглед

на търг

3600-2173

Търг 3600-2173 - ДГС ЛОМ

Обект No. 17302.2

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: тп

Дървесина (м³): Едра: 210, Средна: 90, Дребна: 11

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 0

Общо: 311м³

Начална цена: 23812.00 лв.

Стъпка: 714 лв.

Гаранция: 1191 лв.

Първа дата: 06.02.2017, 11:45

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване