Уважаеми участници в електронни търгове,

Уведомяваме Ви, че във връзка с обявеното извънредно положение, всички обявени електронни търгове се отлагат до второ нареждане.

Допълнително ще получите известия на електронната си поща при обявяването на нови дати за провеждането на процедурите.

Благодарим за разбирането!

преглед

на търг

3600-2173

Търг 3600-2173 - ДГС ЛОМ

Обект No. 17302.2

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: тп

Дървесина (м³): Едра: 210, Средна: 90, Дребна: 11

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 0

Общо: 311м³

Начална цена: 23812.00 лв.

Стъпка: 714 лв.

Гаранция: 1191 лв.

Първа дата: 06.02.2017, 11:45

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване