преглед

на търг

5500-3818

Търг 5500-3818 - ДГС ЛОВЕЧ

Обект No. 1908

Дата на публикуване: 21.03.2019

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бл, цр, гбр, срлп

Дървесина (м³): Едра: 181, Средна: 204, Дребна: 15

Дърва (м³): За огрев: 849, ОЗМ: 0

Общо: 1249м³

Начална цена: 58647.00 лв.

Стъпка: 1250 лв.

Гаранция: 2932 лв.

Първа дата: 16.04.2019, 09:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

21.03.2019

Документация за провеждане на търг

21.03.2019

Проекто-договор

21.03.2019

Протокол от проведен търг

17.04.2019

Договор

08.05.2019

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

21.03.2019

Допълнителен документ

02.10.2019

Допълнителен документ

07.01.2020

Допълнителен документ

27.01.2020

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

17.04.2019