преглед

на търг

5672-3817

Търг 5672-3817 - ДГС БОРИМА

Обект No. 1910

Дата на публикуване: 21.03.2019

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб, бк, бл, цр, гбр, лп, чрш, цр

Дървесина (м³): Едра: 59, Средна: 41, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 212, ОЗМ: 5

Общо: 317м³

Начална цена: 17912.00 лв.

Стъпка: 537 лв.

Гаранция: 895 лв.

Първа дата: 16.04.2019, 10:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

21.03.2019

Документация за провеждане на търг

21.03.2019

Проекто-договор

21.03.2019

Протокол от проведен търг

17.04.2019

Договор

08.05.2019

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

21.03.2019

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

17.04.2019