преглед

на търг

5672-3816

Търг 5672-3816 - ДГС БОРИМА

Обект No. 1909

Дата на публикуване: 21.03.2019

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бк, гбр, трп, чрш

Дървесина (м³): Едра: 72, Средна: 15, Дребна: 4

Дърва (м³): За огрев: 150, ОЗМ: 50

Общо: 291м³

Начална цена: 18061.00 лв.

Стъпка: 541 лв.

Гаранция: 903 лв.

Първа дата: 16.04.2019, 10:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

21.03.2019

Документация за провеждане на търг

21.03.2019

Проекто-договор

21.03.2019

Протокол от проведен търг

17.04.2019

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

21.03.2019

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

17.04.2019