преглед

на търг

5500-2172

Търг 5500-2172 - ДГС ЛОВЕЧ

Обект No. 1702

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: здб, срлп, пляс

Дървесина (м³): Едра: 98, Средна: 0, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 0

Общо: 98м³

Начална цена: 6542.00 лв.

Стъпка: 130 лв.

Гаранция: 327 лв.

Първа дата: 06.02.2017, 10:45

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Договор

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване