преглед

на търг

5500-2171

Търг 5500-2171 - ДГС ЛОВЕЧ

Обект No. 1701

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: чб, тп, срлп

Дървесина (м³): Едра: 57, Средна: 24, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 0

Общо: 81м³

Начална цена: 5321.00 лв.

Стъпка: 110 лв.

Гаранция: 266 лв.

Първа дата: 06.02.2017, 10:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Договор

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване