преглед

на търг

5520-2170

Търг 5520-2170 - ДГС ЛЕСИДРЕН

Обект No. 1711

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бб, чб

Дървесина (м³): Едра: 77, Средна: 12, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 0

Общо: 89м³

Начална цена: 6750.00 лв.

Стъпка: 200 лв.

Гаранция: 338 лв.

Първа дата: 06.02.2017, 11:15

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване