преглед

на търг

2240-2167

Търг 2240-2167 - ДГС ГОДЕЧ

Обект No. 1712п

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бк

Дървесина (м³): Едра: 66, Средна: 0, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 0

Общо: 66м³

Начална цена: 5750.00 лв.

Стъпка: 115 лв.

Гаранция: 288 лв.

Първа дата: 09.02.2017, 11:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване