преглед

на търг

3000-2166

Търг 3000-2166 - ДГС ВРАЦА

Обект No. 17909

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бк

Дървесина (м³): Едра: 447, Средна: 0, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 0

Общо: 447м³

Начална цена: 46520.00 лв.

Стъпка: 1000 лв.

Гаранция: 2326 лв.

Първа дата: 09.02.2017, 09:45

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване