преглед

на търг

3700-2165

Търг 3700-2165 - ДГС ВИДИН

Обект No. 17703-1

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: тп

Дървесина (м³): Едра: 180, Средна: 0, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 0

Общо: 180м³

Начална цена: 12540.00 лв.

Стъпка: 300 лв.

Гаранция: 627 лв.

Първа дата: 06.02.2017, 13:15

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване