преглед

на търг

5672-2164

Търг 5672-2164 - ДГС БОРИМА

Обект No. 1707

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: см, бк

Дървесина (м³): Едра: 5, Средна: 3, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 231, ОЗМ: 0

Общо: 239м³

Начална цена: 15646.00 лв.

Стъпка: 200 лв.

Гаранция: 782 лв.

Първа дата: 09.02.2017, 10:15

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Договор

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване