преглед

на търг

5940-3737

Търг 5940-3737 - ДГС НИКОПОЛ

Обект No. 1911-1

Дата на публикуване: 14.02.2019

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: тп

Дървесина (м³): Едра: 1684, Средна: 297, Дребна: 137

Дърва (м³): За огрев: 77, ОЗМ: 18

Общо: 2213м³

Начална цена: 151349.00 лв.

Стъпка: 4540 лв.

Гаранция: 7567 лв.

Първа дата: 12.03.2019, 09:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

14.02.2019

Документация за провеждане на търг

14.02.2019

Проекто-договор

14.02.2019

Протокол от проведен търг

15.03.2019

Договор

02.04.2019

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

14.02.2019

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

15.03.2019