преглед

на търг

3500-2163

Търг 3500-2163 - ДГС БЕРКОВИЦА

Обект No. 17111-2

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бк

Дървесина (м³): Едра: 274, Средна: 0, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 11

Общо: 285м³

Начална цена: 29329.00 лв.

Стъпка: 800 лв.

Гаранция: 1466 лв.

Първа дата: 06.02.2017, 10:15

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Договор

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване