преглед

на търг

5940-3736

Търг 5940-3736 - ДГС НИКОПОЛ

Обект No. 1910-1

Дата на публикуване: 14.02.2019

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: тп

Дървесина (м³): Едра: 1390, Средна: 315, Дребна: 123

Дърва (м³): За огрев: 71, ОЗМ: 18

Общо: 1917м³

Начална цена: 126595.00 лв.

Стъпка: 3798 лв.

Гаранция: 6330 лв.

Първа дата: 12.03.2019, 09:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

14.02.2019

Документация за провеждане на търг

14.02.2019

Проекто-договор

14.02.2019

Протокол от проведен търг

15.03.2019

Договор

04.04.2019

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

14.02.2019

Допълнителен документ

12.07.2019

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

15.03.2019