преглед

на търг

3500-3735

Търг 3500-3735 - ДГС БЕРКОВИЦА

Обект No. 19121-1

Дата на публикуване: 13.02.2019

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бк

Дървесина (м³): Едра: 749, Средна: 0, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 350

Общо: 1099м³

Начална цена: 119425.00 лв.

Стъпка: 3580 лв.

Гаранция: 5971 лв.

Първа дата: 12.03.2019, 11:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

13.02.2019

Документация за провеждане на търг

13.02.2019

Проекто-договор

13.02.2019

Протокол от проведен търг

15.03.2019

Договор

03.04.2019

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

13.02.2019

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

15.03.2019