преглед

на търг

3500-3734

Търг 3500-3734 - ДГС БЕРКОВИЦА

Обект No. 19123

Дата на публикуване: 13.02.2019

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бк

Дървесина (м³): Едра: 0, Средна: 127, Дребна: 2

Дърва (м³): За огрев: 441, ОЗМ: 0

Общо: 570м³

Начална цена: 27534.00 лв.

Стъпка: 826 лв.

Гаранция: 1376 лв.

Първа дата: 12.03.2019, 10:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

13.02.2019

Документация за провеждане на търг

13.02.2019

Проекто-договор

13.02.2019

Протокол от проведен търг

15.03.2019

Договор

03.04.2019

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

13.02.2019

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

15.03.2019