преглед

на търг

3500-3732

Търг 3500-3732 - ДГС БЕРКОВИЦА

Обект No. 19120

Дата на публикуване: 13.02.2019

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бк

Дървесина (м³): Едра: 717, Средна: 7, Дребна: 38

Дърва (м³): За огрев: 74, ОЗМ: 175

Общо: 1011м³

Начална цена: 80737.00 лв.

Стъпка: 2422 лв.

Гаранция: 4036 лв.

Първа дата: 12.03.2019, 09:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

13.02.2019

Документация за провеждане на търг

13.02.2019

Проекто-договор

13.02.2019

Протокол от проведен търг

15.03.2019

Договор

03.04.2019

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

13.02.2019

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

15.03.2019