преглед

на търг

3500-3731

Търг 3500-3731 - ДГС БЕРКОВИЦА

Обект No. 19119

Дата на публикуване: 13.02.2019

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб, см, дгл

Дървесина (м³): Едра: 198, Средна: 72, Дребна: 3

Дърва (м³): За огрев: 10, ОЗМ: 8

Общо: 291м³

Начална цена: 18573.00 лв.

Стъпка: 557 лв.

Гаранция: 928 лв.

Първа дата: 12.03.2019, 09:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

13.02.2019

Документация за провеждане на търг

13.02.2019

Проекто-договор

13.02.2019

Протокол от проведен търг

15.03.2019

Договор

03.04.2019

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

13.02.2019

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

15.03.2019