преглед

на търг

2260-3730

Търг 2260-3730 - ДГС СВОГЕ

Обект No. 19537

Дата на публикуване: 13.02.2019

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: чб

Дървесина (м³): Едра: 87, Средна: 445, Дребна: 41

Дърва (м³): За огрев: 49, ОЗМ: 100

Общо: 722м³

Начална цена: 23747.00 лв.

Стъпка: 712 лв.

Гаранция: 1187 лв.

Първа дата: 12.03.2019, 15:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

13.02.2019

Документация за провеждане на търг

13.02.2019

Проекто-договор

13.02.2019

Протокол от проведен търг

13.03.2019

Договор

02.04.2019

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

13.02.2019

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

13.03.2019