преглед

на търг

2260-3729

Търг 2260-3729 - ДГС СВОГЕ

Обект No. 19536

Дата на публикуване: 13.02.2019

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб, см, бк

Дървесина (м³): Едра: 54, Средна: 186, Дребна: 15

Дърва (м³): За огрев: 171, ОЗМ: 50

Общо: 476м³

Начална цена: 17173.00 лв.

Стъпка: 515 лв.

Гаранция: 858 лв.

Първа дата: 12.03.2019, 14:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

13.02.2019

Документация за провеждане на търг

13.02.2019

Проекто-договор

13.02.2019

Протокол от проведен търг

13.03.2019

Договор

02.04.2019

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

13.02.2019

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

13.03.2019