преглед

на търг

2260-3728

Търг 2260-3728 - ДГС СВОГЕ

Обект No. 19535

Дата на публикуване: 13.02.2019

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб, чб

Дървесина (м³): Едра: 298, Средна: 62, Дребна: 1

Дърва (м³): За огрев: 61, ОЗМ: 0

Общо: 422м³

Начална цена: 20564.00 лв.

Стъпка: 616 лв.

Гаранция: 1028 лв.

Първа дата: 12.03.2019, 14:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

13.02.2019

Документация за провеждане на търг

13.02.2019

Проекто-договор

13.02.2019

Протокол от проведен търг

13.03.2019

Договор

02.04.2019

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

13.02.2019

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

13.03.2019