преглед

на търг

2260-3727

Търг 2260-3727 - ДГС СВОГЕ

Обект No. 19534

Дата на публикуване: 13.02.2019

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: чб

Дървесина (м³): Едра: 352, Средна: 487, Дребна: 17

Дърва (м³): За огрев: 191, ОЗМ: 130

Общо: 1177м³

Начална цена: 44715.00 лв.

Стъпка: 1341 лв.

Гаранция: 2235 лв.

Първа дата: 12.03.2019, 13:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

13.02.2019

Документация за провеждане на търг

13.02.2019

Проекто-договор

13.02.2019

Протокол от проведен търг

13.03.2019

Договор

02.04.2019

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

13.02.2019

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

13.03.2019