преглед

на търг

3500-2162

Търг 3500-2162 - ДГС БЕРКОВИЦА

Обект No. 17111-1

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бк

Дървесина (м³): Едра: 45, Средна: 0, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 0

Общо: 45м³

Начална цена: 7600.00 лв.

Стъпка: 200 лв.

Гаранция: 380 лв.

Първа дата: 06.02.2017, 10:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Договор

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване