преглед

на търг

3000-3726

Търг 3000-3726 - ДГС ВРАЦА

Обект No. 19010

Дата на публикуване: 13.02.2019

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: тп

Дървесина (м³): Едра: 879, Средна: 93, Дребна: 70

Дърва (м³): За огрев: 34, ОЗМ: 3

Общо: 1079м³

Начална цена: 72772.00 лв.

Стъпка: 2100 лв.

Гаранция: 3638 лв.

Първа дата: 12.03.2019, 08:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

13.02.2019

Документация за провеждане на търг

13.02.2019

Проекто-договор

13.02.2019

Протокол от проведен търг

13.03.2019

Договор

03.04.2019

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

13.02.2019

Допълнителен документ

13.01.2020

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

13.03.2019