преглед

на търг

3300-3724

Търг 3300-3724 - ДГС ОРЯХОВО

Обект No. 191106

Дата на публикуване: 11.02.2019

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: тп

Дървесина (м³): Едра: 3649, Средна: 758, Дребна: 87

Дърва (м³): За огрев: 95, ОЗМ: 4

Общо: 4593м³

Начална цена: 254773.00 лв.

Стъпка: 7600 лв.

Гаранция: 12739 лв.

Първа дата: 12.03.2019, 11:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

11.02.2019

Документация за провеждане на търг

11.02.2019

Проекто-договор

11.02.2019

Протокол от проведен търг

13.03.2019

Договор

28.03.2019

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

11.02.2019

Допълнителен документ

02.01.2020

Допълнителен документ

28.01.2020

Допълнителен документ

30.03.2020

Допълнителен документ

04.05.2020

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

13.03.2019