преглед

на търг

3600-3722

Търг 3600-3722 - ДГС ЛОМ

Обект No. 19306ОГТ

Дата на публикуване: 11.02.2019

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: тп

Дървесина (м³): Едра: 847, Средна: 50, Дребна: 50

Дърва (м³): За огрев: 44, ОЗМ: 22

Общо: 1013м³

Начална цена: 74220.00 лв.

Стъпка: 2226 лв.

Гаранция: 3711 лв.

Първа дата: 12.03.2019, 10:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

11.02.2019

Документация за провеждане на търг

11.02.2019

Проекто-договор

11.02.2019

Протокол от проведен търг

15.03.2019

Договор

08.04.2019

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

11.02.2019

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

15.03.2019