преглед

на търг

2240-3718

Търг 2240-3718 - ДГС ГОДЕЧ

Обект No. 1916ст

Дата на публикуване: 11.02.2019

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб, чб

Дървесина (м³): Едра: 52, Средна: 75, Дребна: 1

Дърва (м³): За огрев: 34, ОЗМ: 0

Общо: 162м³

Начална цена: 6984.00 лв.

Стъпка: 200 лв.

Гаранция: 349 лв.

Първа дата: 12.03.2019, 12:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

11.02.2019

Документация за провеждане на търг

11.02.2019

Проекто-договор

11.02.2019

Протокол от проведен търг

13.03.2019

Договор

02.04.2019

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

11.02.2019

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

13.03.2019