преглед

на търг

3500-2161

Търг 3500-2161 - ДГС БЕРКОВИЦА

Обект No. 17110-2

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бк

Дървесина (м³): Едра: 362, Средна: 0, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 40

Общо: 402м³

Начална цена: 39655.00 лв.

Стъпка: 1100 лв.

Гаранция: 1983 лв.

Първа дата: 06.02.2017, 09:45

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Договор

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване