преглед

на търг

5520-3700

Търг 5520-3700 - ДГС ЛЕСИДРЕН

Обект No. 1902

Дата на публикуване: 01.02.2019

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб, чб

Дървесина (м³): Едра: 673, Средна: 238, Дребна: 7

Дърва (м³): За огрев: 1499, ОЗМ: 0

Общо: 2417м³

Начална цена: 78425.00 лв.

Стъпка: 2352 лв.

Гаранция: 3921 лв.

Първа дата: 19.02.2019, 09:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

01.02.2019

Документация за провеждане на търг

01.02.2019

Проекто-договор

01.02.2019

Протокол от проведен търг

19.02.2019

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

01.02.2019

Допълнителен документ

27.11.2019

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

19.02.2019