преглед

на търг

3460-3653

Търг 3460-3653 - ДГС ЧИПРОВЦИ

Обект No. 19519

Дата на публикуване: 07.01.2019

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: см, здгл, бк, яв

Дървесина (м³): Едра: 453, Средна: 229, Дребна: 26

Дърва (м³): За огрев: 1092, ОЗМ: 335

Общо: 2135м³

Начална цена: 95169.00 лв.

Стъпка: 2855 лв.

Гаранция: 4758 лв.

Първа дата: 25.01.2019, 16:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

07.01.2019

Документация за провеждане на търг

07.01.2019

Проекто-договор

07.01.2019

Протокол от проведен търг

29.01.2019

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

07.01.2019

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

29.01.2019