преглед

на търг

3460-3648

Търг 3460-3648 - ДГС ЧИПРОВЦИ

Обект No. 19506

Дата на публикуване: 07.01.2019

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бк, здб, цр, срлп

Дървесина (м³): Едра: 0, Средна: 0, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 126, ОЗМ: 0

Общо: 126м³

Начална цена: 5739.00 лв.

Стъпка: 172 лв.

Гаранция: 287 лв.

Първа дата: 25.01.2019, 14:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

07.01.2019

Документация за провеждане на търг

07.01.2019

Проекто-договор

07.01.2019

Протокол от проведен търг

29.01.2019

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

07.01.2019

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

29.01.2019