преглед

на търг

2260-3644

Търг 2260-3644 - ДГС СВОГЕ

Обект No. 19231

Дата на публикуване: 04.01.2019

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб, чб

Дървесина (м³): Едра: 298, Средна: 62, Дребна: 1

Дърва (м³): За огрев: 61, ОЗМ: 0

Общо: 422м³

Начална цена: 20564.00 лв.

Стъпка: 616 лв.

Гаранция: 1028 лв.

Първа дата: 25.01.2019, 13:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

04.01.2019

Документация за провеждане на търг

04.01.2019

Проекто-договор

04.01.2019

Протокол от проведен търг

28.01.2019

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

04.01.2019

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

28.01.2019