преглед

на търг

2260-3643

Търг 2260-3643 - ДГС СВОГЕ

Обект No. 19212

Дата на публикуване: 04.01.2019

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб, чб

Дървесина (м³): Едра: 352, Средна: 487, Дребна: 17

Дърва (м³): За огрев: 191, ОЗМ: 130

Общо: 1177м³

Начална цена: 44715.00 лв.

Стъпка: 1341 лв.

Гаранция: 2235 лв.

Първа дата: 25.01.2019, 13:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

04.01.2019

Документация за провеждане на търг

04.01.2019

Проекто-договор

04.01.2019

Протокол от проведен търг

28.01.2019

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

04.01.2019

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

28.01.2019