преглед

на търг

2260-3642

Търг 2260-3642 - ДГС СВОГЕ

Обект No. 19211

Дата на публикуване: 04.01.2019

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб, чб, бк

Дървесина (м³): Едра: 51, Средна: 440, Дребна: 52

Дърва (м³): За огрев: 261, ОЗМ: 0

Общо: 804м³

Начална цена: 25186.00 лв.

Стъпка: 755 лв.

Гаранция: 1259 лв.

Първа дата: 25.01.2019, 12:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

04.01.2019

Документация за провеждане на търг

04.01.2019

Проекто-договор

04.01.2019

Протокол от проведен търг

28.01.2019

Договор

13.02.2019

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

04.01.2019

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

28.01.2019