преглед

на търг

3900-3641

Търг 3900-3641 - ДГС БЕЛОГРАДЧИК

Обект No. 19613

Дата на публикуване: 04.01.2019

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: здб, цр, гбр

Дървесина (м³): Едра: 38, Средна: 81, Дребна: 11

Дърва (м³): За огрев: 473, ОЗМ: 0

Общо: 603м³

Начална цена: 12923.00 лв.

Стъпка: 387 лв.

Гаранция: 646 лв.

Първа дата: 25.01.2019, 12:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

04.01.2019

Документация за провеждане на търг

04.01.2019

Проекто-договор

04.01.2019

Протокол от проведен търг

28.01.2019

Договор

12.02.2019

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

04.01.2019

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

28.01.2019