преглед

на търг

3900-3640

Търг 3900-3640 - ДГС БЕЛОГРАДЧИК

Обект No. 19610

Дата на публикуване: 04.01.2019

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бк

Дървесина (м³): Едра: 25, Средна: 46, Дребна: 3

Дърва (м³): За огрев: 648, ОЗМ: 0

Общо: 722м³

Начална цена: 27883.00 лв.

Стъпка: 836 лв.

Гаранция: 1394 лв.

Първа дата: 25.01.2019, 11:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

04.01.2019

Документация за провеждане на търг

04.01.2019

Проекто-договор

04.01.2019

Протокол от проведен търг

28.01.2019

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

04.01.2019

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

28.01.2019