преглед

на търг

2140-3637

Търг 2140-3637 - ДГС БОТЕВГРАД

Обект No. 19221-1

Дата на публикуване: 04.01.2019

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: ак

Дървесина (м³): Едра: 0, Средна: 0, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 874, ОЗМ: 0

Общо: 874м³

Начална цена: 27094.00 лв.

Стъпка: 813 лв.

Гаранция: 1355 лв.

Първа дата: 25.01.2019, 15:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

04.01.2019

Документация за провеждане на търг

04.01.2019

Проекто-договор

04.01.2019

Протокол от проведен търг

29.01.2019

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

04.01.2019

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

29.01.2019