преглед

на търг

3474-3636

Търг 3474-3636 - ДГС ГОВЕЖДА

Обект No. 19203-1

Дата на публикуване: 03.01.2019

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: чб

Дървесина (м³): Едра: 532, Средна: 148, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 0

Общо: 680м³

Начална цена: 62120.00 лв.

Стъпка: 1863 лв.

Гаранция: 3106 лв.

Първа дата: 25.01.2019, 09:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

03.01.2019

Документация за провеждане на търг

03.01.2019

Проекто-договор

03.01.2019

Протокол от проведен търг

29.01.2019

Договор

19.02.2019

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

03.01.2019

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

29.01.2019