преглед

на търг

2240-3634

Търг 2240-3634 - ДГС ГОДЕЧ

Обект No. 1918ст

Дата на публикуване: 03.01.2019

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бк

Дървесина (м³): Едра: 7, Средна: 2, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 591, ОЗМ: 0

Общо: 600м³

Начална цена: 27733.00 лв.

Стъпка: 800 лв.

Гаранция: 1387 лв.

Първа дата: 25.01.2019, 15:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

03.01.2019

Документация за провеждане на търг

03.01.2019

Проекто-договор

03.01.2019

Протокол от проведен търг

28.01.2019

Договор

15.02.2019

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

03.01.2019

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

28.01.2019