преглед

на търг

2240-3633

Търг 2240-3633 - ДГС ГОДЕЧ

Обект No. 1916ст

Дата на публикуване: 03.01.2019

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб, чб

Дървесина (м³): Едра: 52, Средна: 75, Дребна: 1

Дърва (м³): За огрев: 34, ОЗМ: 0

Общо: 162м³

Начална цена: 6984.00 лв.

Стъпка: 200 лв.

Гаранция: 349 лв.

Първа дата: 25.01.2019, 14:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

03.01.2019

Документация за провеждане на търг

03.01.2019

Проекто-договор

03.01.2019

Протокол от проведен търг

28.01.2019

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

03.01.2019

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

28.01.2019