преглед

на търг

3400-3631

Търг 3400-3631 - ДГС МОНТАНА

Обект No. 19405

Дата на публикуване: 03.01.2019

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: чб, бл, цр

Дървесина (м³): Едра: 14, Средна: 14, Дребна: 64

Дърва (м³): За огрев: 492, ОЗМ: 0

Общо: 584м³

Начална цена: 26062.00 лв.

Стъпка: 782 лв.

Гаранция: 1303 лв.

Първа дата: 25.01.2019, 10:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

03.01.2019

Документация за провеждане на търг

03.01.2019

Проекто-договор

03.01.2019

Протокол от проведен търг

29.01.2019

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

03.01.2019

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

29.01.2019