преглед

на търг

3300-3630

Търг 3300-3630 - ДГС ОРЯХОВО

Обект No. 191103

Дата на публикуване: 02.01.2019

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: тп

Дървесина (м³): Едра: 1323, Средна: 134, Дребна: 29

Дърва (м³): За огрев: 42, ОЗМ: 2

Общо: 1530м³

Начална цена: 90968.00 лв.

Стъпка: 2700 лв.

Гаранция: 4548 лв.

Първа дата: 25.01.2019, 09:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

02.01.2019

Документация за провеждане на търг

02.01.2019

Проекто-договор

02.01.2019

Протокол от проведен търг

29.01.2019

Договор

19.04.2019

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

02.01.2019

Допълнителен документ

28.08.2019

Допълнителен документ

28.01.2020

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

29.01.2019