преглед

на търг

5520-3629

Търг 5520-3629 - ДГС ЛЕСИДРЕН

Обект No. 1903

Дата на публикуване: 02.01.2019

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб, чб, здб, бл, цр, гбр, трп, ак

Дървесина (м³): Едра: 189, Средна: 129, Дребна: 6

Дърва (м³): За огрев: 774, ОЗМ: 0

Общо: 1098м³

Начална цена: 42743.00 лв.

Стъпка: 1282 лв.

Гаранция: 2137 лв.

Първа дата: 25.01.2019, 09:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

02.01.2019

Документация за провеждане на търг

02.01.2019

Проекто-договор

02.01.2019

Протокол от проведен търг

28.01.2019

Договор

13.02.2019

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

02.01.2019

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

28.01.2019