преглед

на търг

5520-3628

Търг 5520-3628 - ДГС ЛЕСИДРЕН

Обект No. 1902

Дата на публикуване: 02.01.2019

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб, чб

Дървесина (м³): Едра: 673, Средна: 238, Дребна: 7

Дърва (м³): За огрев: 1499, ОЗМ: 0

Общо: 2417м³

Начална цена: 78425.00 лв.

Стъпка: 2352 лв.

Гаранция: 3921 лв.

Първа дата: 25.01.2019, 09:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

02.01.2019

Документация за провеждане на търг

02.01.2019

Проекто-договор

02.01.2019

Договор

13.03.2019

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

02.01.2019

Допълнителен документ

12.04.2019

Допълнителен документ

01.06.2020

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

24.01.2019